Dieren-Noordoost 40 jaar

Sleuteloverdracht De eerste sleutel wordt in 1977 door de wethouder uitgereikt aan de familie Gerritsen van Beek. Foto gekregen van Willy Gerritsen van Beek. In 2017 is het veertig jaar geleden dat de eerste huizen in Dieren-Noordoost zijn opgeleverd. Daarnaast bestaat het Wijkplatform DiNO 10 jaar.
Reden voor het platform om een jubileum te vieren. Op verzoek van het platform is de werkgroep Dino40 in het leven geroepen. Wij houden ons bezig met de organisatie van de festiviteiten en dagen jullie uit om ook iets te organiseren.

De officiële aftrap was zaterdag 25 maart 2017 tijdens de landelijke opschoondag waar DiNO traditiegetrouw aan meedoet. De activiteiten die we zelf organiseren, waren allemaal in de feestweek. Deze was van zaterdag 16 tot en met zaterdag 23 september 2017. Gedurende de hele week wass er wat te doen in en rond De Drieschaar en bij de Spar. We startten met een feestelijke wijkmarkt voor jong en oud. Verder was er de hele week een foto-expositie. Voor de hele familie was er een puzzeltocht en dankzij het Filmhuis waren er filmvoorstellingen voor alle leeftijden. Samen met de scholen organiseerden we de Dinospelen voor de leerlingen. We sloten de week af met een feestavond.
Maar er was meer te doen. Kijk daarvoor onder het tabblad activiteiten. Hier staat het meest actuele programma.

Burendag 2018

Veel activiteiten zijn door de bewoners erg gewaardeerd en kenden een behoorlijk aantal deelnemers. Het slotfeest van de Spar werd gehouden op de landelijke burendag en werd door honderden wijkbewoners bezocht.

Op basis van het succes van het jaarfeest 2017 wordt gekeken welke onderdelen succesvol genoeg zijn om opnieuw te organiseren op vrijdagmiddag en -avond 21 september en burendag zaterdag 22 september 2018.

Gedacht wordt aan een wijk- en/of rommelmarkt, een filmvoorstelling voor de kleintjes en de foto-expositie.

Er is door wijkplatform DiNO, wijkcentrum de Drieschaar, de Spar en enkele wijkbewoners een nieuwe commissie gevormd die de activiteiten van de burendag 2018 gaat voorbereiden en organiseren. Wijkbewoners en anderen die mee willen helpen zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de organisatie.

Ideeënformulier
info@dino40.nl
facebook: WerkgroepDino40